Polityka Prywatności:

 

Informacje Ogólne

1. Administratorem oraz operatorem serwisu Pani/Pana danych osobowych podanych na stronie internetowej tenzihomepro.com jest Tenzi Sp. z o.o. Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pod numerem telefonu 91 311 97 77 lub przesłać email na adres b2b@tenzi.pl.

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Dane podane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane przez okres podany w Klauzuli Informacyjnej każdego z formularzy na stronie.

7. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymacie Państwo Newslettera. Aby odwołać zgodę należy wysłać taką informację na adres: b2b@tenzi.pl.

8. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać Newslettera.

9. Każdej osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Dane Osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tenzi Sp. z o.o. Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi świadczenia pomocy prawnej przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej jak np. organy kontroli skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości realizujące swoje ustawowe uprawnienia i dostawca usług IT i obsługi hostingu.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, natomiast przechowywane będą w ograniczonym zakresie przez 6 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również prawo sprzeciwu, co do przetwarzania.

6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może skutkować odmową jej zawarcia.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.

Skontaktuj się z nami

 

TENZI SP. Z O.O.

Skarbimierzyce 20,
72-002 Dołuje Mierzyn

+48 91 311 97 77
handel@tenzi.pl
https://tenzi.pl/

 

Paweł Zdziebłowski
Dyrektor Handlowy

+48 607 456 524
p.zdzieblowski@tenzi.pl

    Sprawdź naszą politykę prywatności.